Vilniaus biržos naujienų komentaras | 2011-05-02

Praėję akcininkų susirinkimai dosniai pažėrė dividendų. O kadangi teisės į dividendus akcinėse bendrovėse fiksuojamos dešimtą darbo dieną po akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą mokėti dividendus, todėl investuotojai dar turi pakankamai laiko įvertinti situaciją ir įsigyti akcijų, kurios gali suteikti pakankamą dividendinį pajamingumą.

Visus nustebino energetikos sektoriaus bendrovės AB LESTO ir „Lietuvos energija“. Teisingiau pasakius, labiau buvo nustebinę šių bendrovių valdybų pateikti projektai dėl pelno paskirstymo. Valdybų projektuose dėl pelno paskirstymo dividendai nebuvo siūlomi. Todėl galima daryti išvadą, kad šių bendrovių valdybos neturėjo įgaliojimų teikiant siūlymus minėtais klausimais.

AB LESTO akcininkai penktadienį nusprendė, kad dividendais bus išmokėta 60,998 mln. Lt, arba 0,101 Lt (0,029 EUR) akcijai. Tai, kad elektros skirstomųjų tinklų bendrovės gali ir privalo generuoti teigiamus pinigų srautus ir duoti akcininkams grąžą, žinome iš nesenos VST istorijos, kai šią bendrovę valdė privatus akcininkas.

Dar dosnesnė akcininkams bus "Lietuvos energija" – akcininkai nutarė dividendais išmokėti 89,049 mln. litų, arba 0,182 Lt (0,053 Eur) akcijai. Paskutinė akcijos kaina biržoje buvo 0,511 Eur. Todėl investicija prie esamos rinkos kainos gali suteikti 10 proc. dividendinį pajamingumą prieš mokesčius. Reikia pastebėti, kad įmonė 2010 metų pabaigoje turėjo 69,5 mln. litų piniginių lėšų ir neturėjo įsiskolinimų finansų institucijoms. Todėl labai logiška išsimokėti sukauptas pinigines lėšas. Ar ateityje AB „Lietuvos energija“ sugebės mokėti tokius dividendus, jau reikėtų žiūrėti visos grupės konsoliduotus finansinius rodiklius, nes 2011 metų rugpjūčio 31 d. AB „Lietuvos elektrinė“ planuojama sujungti su motinine AB „Lietuvos energija“. Visa grupė metų pabaigoje turėjo apytiksliai 550 mln. litų paskolų (45 mln.Lt sudarė trumpalaikės paskolos). 2011 metais investicijoms grupė numato skirti 260 mln. litų. Todėl galima prognozuoti, kad paskolų atidavimui ir investicijoms grupei gali prireikti apie  300 mln. litų pinigų srauto. 2010 metų AB „Lietuvos energijos“ grupės pinigų srautai iš įprastinės veiklos ir sudarė 295 mln. litų.

Pasimaloninti didesniais dividendais nei buvo suplanuota, nutarė AB „Vilniaus baldai“ akcininkai. Vietoje planuotų 3 litų, bus išmokėti 4 litai (1,16 Eur) dividendų vienai akcijai prieš mokesčius. Pasak bendrovės valdybos pirmininko Vytauto Bučo, priimant sprendimą dėl dividendų dydžio buvo atsižvelgta į įmonės rezultatus ir finansinę padėtį. Kaip sekasi įmonei šiais metais po rekordinių 2010 m., galėsime susipažinti jau šį pirmadienį. Gegužės 2 dieną įmonė žada skelbti tarpinius pirmojo ketvirčio rezultatus. O akcijos dividendinis pajamingumas šiuo metu siekia 11 proc. prieš mokesčius.

Teigiamų naujienų buvo sulaukta iš kitos AB „Invalda“ valdomos bendrovės AB „Sanitas“. „Invalda“ valdo 26,54 proc. AB „Sanitas“ kapitalo ir balsų. Balandžio 22 dieną AB „Sanitas“ raportavo savo pirmo ketvirčio veiklos rezultatus. Pardavimų pajamos išaugo 12 proc. iki 89,7 mln.Lt. lyginant su praeitų metų atatinkamu laikotarpiu. Didžiausias pardavimų augimas buvo Rusijos rinkoje. Pardavimų apimtys Rusijoje išaugo nuo 10 iki 21 mln. Lt. Pagrindinėje „Sanito“ rinkoje Lenkijoje pardavimai augo nuo 42,9 iki 48,9 mln. Lt Grynasis pelnas išliko panašiame lygyje ir siekė 15,7 mln. Lt. Bet reikėtų prisiminti, kad praeitų metų viduryje buvo parduota gamykla Slovakijoje, kuri generavo apie 10 proc. grupės pardavimų ir pelno. Todėl paskelbtus pirmojo ketvirčio rezultatus reikėtų vertinti teigiamai.

Paskutiniu metu suaktyvėjo kalbos apie galimą „Sanito“ pardavimą. To patvirtinimas galėjo būti, kuomet pasaulinės farmacijos milžinės „Actavis Group“ atstovai Lenkijos spaudoje užsiminė apie „Sanito“ įsigijimo galimybę. O investicinių bankų atstovai konstatuoja, kad šiuo metu yra ženkliai suaktyvėjusi įsigijimų ir susiliejimų sandorių rinka. Tai gali patvirtinti tos pačios „Invaldos“ užbaigtas, jau skaitytas nutrūkusiu, transporto infrastruktūros statybų grupės "Tiltra Group" bei Lenkijos geležinkelių infrastruktūros statybų grupės "Trakcja Polska“ susijungimo sandoris. Sandorio vertė 680 mln. litų. Šis sandoris ženkliai įtakos AB „Invalda“ antro ketvirčio veiklos rezultatus. Preliminari teigiama įtaka konsoliduotoms „Invaldos“ grupės ataskaitoms iš šio sandorio sudaro apie 152 mln. Lt, o atskiros bendrovės – apie 199 mln. Lt. Šie skaičiai bus tikslinami, kai paaiškės visos su sandoriu susijusios išlaidos, o apie tai bus skelbiama „Invaldos“ finansinėse ataskaitose, nurodo bendrovė.

Žiūrint į ateitį, naujai jungtinei bendrovei atsiveria galimybės dalyvauti tokiuose projektuose kaip europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ statyboje. O pati bendrovė „Invalda“ po sandorio išbaigimo gauna 54 mln. litų, išleidžiamų „Trakcija Polska“ obligacijų už sumą 104 mln. litų ir 29.017.087 vnt. „Trakcja Polska“ akcijų, už kurias sumokėta 132.317.917 PLN (115.639.243 Lt), kurios sudaro 12,5 proc. „Trakcja Polska” įstatiniame kapitale.

Po įvykusio akcininkų susirinkimo balandžio 29 d. bendrovės prezidentas Darius Šulnis komentavo: „ geri grupės įmonių rezultatai bei generuojami stabilūs pinigai srautai, taip pat įvykęs „Tiltra Group“ ir „Trakcja Polska“ susijungimo sandoris ne tik visiškai atstatė „Invaldos“ likvidumą ir potencialą, bet ir atveria naujas galimybes. Todėl šiemet tęsime aktyvią naujų investicijų paiešką“. Kad tokios investicijos jau gali būti numatytos, gali signalizuoti didesnių nei buvo numatyta AB „Vilniaus baldai“ dividendų išmokėjimas.

                                

                    Finansų makleris                  Aurimas Launikonis