Baltijos rinkų naujienų komentaras | 2011-04-18

Vilniaus biržoje ketvirčio veiklos rezultatus pirmasis paskelbė AB „Šiaulių bankas“. Paprastai bankai apie savo veiklos rezultatus suskelbdavo praėjus mėnesiui po ketvirčio pabaigos. Iš pirmo žvilgsnio, tai gal nedidėlė detalė, kad bendrovė apie savo veiklos rezultatus paskelbė 2 ar 3 savaitėmis anksčiau nei buvo įprasta. Bet būtent iš tokių detalių yra kuriamas bendrovės įvaizdis investuotojų akyse.

Banko rezultatai nenuvylė. 2010 metais „Šiaulių bankas“ gana konservatyviai vykdė atidėjinius blogoms paskoloms, todėl pernai sukaupti nuotoliai leidžia negadinti šių metų rezultato. 2010 metų pabaigoje nuvertėjusios paskolos sudarė 160 mln. litų, tai sudarė 9,23 proc. nuo suteiktų paskolų. Kai tuo tarpu 2008 metų pabaigoje nuvertėjusios paskolos tesudarė 44 mln. litų -  2,61 proc. nuo suteiktų paskolų.

 „Gerėjant ekonominiam klimatui, Šiaulių bankas nuostolių dėl paskolų portfelio kokybės per tris pirmus šių metų mėnesius nepatyrė. Naujas atidėjinių išlaidas su kaupu kompensavo išieškomų paskolų atgavimai bei gerėjantis banko klientų rizikos profilis“ – sakoma banko pranešime spaudai. Galima prognozuoti, kad metų pabaigoje blogų paskolų atgavimai jau gali būti didesni, nei daromi nurašymai. Tokį procesą jau buvo galima įžvelgti  „Swedbanke“, AB 2010 metų pabaigoje. Todėl per 2-3 metus „Šiaulių bankas“ gali tikėtis 50-60 mln. litų atgavimų iš padarytų nurašymų. Nuvertėjusių paskolų lygis turėtų sumažėti iki 5 proc. nuo suteiktų paskolų.

Per 2011 metų pirmąjį ketvirtį „Šiaulių bankas“ uždirbo 3,1 mln. litų, o  banko grupė - 3,3 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Tuo tarpu praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bankas patyrė 6,9 mln. litų, o banko grupė - 8,1 mln. litų nuostolio. „Šiaulių banko“ pelnas iš pagrindinės veiklos sausį-kovą per metus išaugo daugiau kaip 4 kartus ir siekė 3,4 mln. litų. Grynosios palūkanų pajamos beveik padvigubėjo - jų gauta 9 mln. litų. Tai pasiekta ne tik dėl augančio paskolų portfelio, bet ir dėl išaugusios palūkanų maržos.

Kita įdomi detalė, kad banko paskolų portfelis per ketvirtį išaugo beveik tokiu pačiu dydžiu kaip pernai per visus metus. Ketvirčio pabaigoje „Šiaulių banko“ paskolų portfelis pasiekė 1,7 mlrd. litų ir viršijo prieš krizę turėtą paskolų portfelį. 2008 metų pabaigoje bankas buvo suteikęs paskolų už 1,674 mlrd. litų. Dabartinis paskolų portfelis yra didžiausias per visą banko istoriją.

Sudėjus visus šiuos faktus, galime daryti išvadą, kad banko veikloje įvyko lūžis. Belieka atviras klausimas, kaip tai atsilieps akcijų kainai? Praėjusią savaitę akcijos kaina sugebėjo pakilti 3,5 proc., bet vis dar yra žemiau savo buhalterinės vertės. Šiuo metu banko akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) yra  0,9.

Kitas svarbus momentas, kad „Šiaulių bankas“ šiuo metu pradeda platinti 30 mln. litų akcijų emisiją smulkiesiems akcininkams. Emisijos kaina yra 1,04 lito už akciją. Akcijų galės įsigyti asmenys, buvę banko akcininkais 2010.12.02 dieną. Pirmu etapu bus galima įsigyti 14,64 proc. akcijų kiekio nuo turėto akcijų skaičiaus 2010.12.02. Žinant, kad paskutiniu metu banko akcijomis nėra aktyviai prekiaujama, todėl galima numanyti, kad ir antrame etape akcininkai turės galimybės įsigyti akcijų, kainuojančių pigiau, nei jos kainuoja rinkoje.

Tuo tarpu bankas „SNORAS“ baigė antrą emisijos platinimo etapą. Per du emisijos platinimo etapus bankas išplatino 97,4 proc. visos naujos 380,083 mln. litų nominalios vertės akcijų emisijos. Balandžio 18-ąją prasideda trečiasis akcijų platinimo etapas, jis vyks tris dienas. Trečiajam platinimo etapui liko 9.891.531 vnt. akcijų, jos bus platinamos balandžio 18-20 dienomis. Šiame etape banko SNORAS naujų akcijų galės įsigyti visi rinkos dalyviai. Kadangi tarp emisijos ir rinkos akcijos kainos yra apie 20 proc. skirtumas, norinčių įsigyti, manau, bus pakankamai.

Pirmadienį (2011.04.18) ketvirčio veiklos rezultatus skelbia TEO LT, AB. Bet rinkos kainai didesnę įtaką gali turėti ne paskelbti rezultatai, o praėjusį penktadienį po prekybos paskelbtas esminis įvykis, dėl bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo. Pasiūlymą pateikė investicinius fondus valdančios įmonės („East Capital Asset Management AB“ ir „KJKManagement SA“), kurių valdomi fondai turi įsigiję 10,48 proc. TEO LT, AB akcijų ir balsų. Akcininkai prašo į susirinkimo darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti akcininkams bendrovės lėšų. Jeigu akcininkai pritars šiam siūlymui, bendrovės akcininkam be siūlomų dividendų (0,18 lito akcijai) dar papildomai būtų išmokėta 120 mln. litų, kas sudarytų 0,1545 lito vienai akcijai. Prašymą smulkieji TEO LT akcininkai motyvuoja tuo, kad bendrovė šiuo metu yra sukaupusi daugiau kaip 205 mln. litų lėšų, kurios laikomos terminuotuose indėliuose ir nėra naudojamos bendrovės veikloje.

Be abejo, išlieka didelė tikimybė, kad didieji akcininkai nepritars šiam siūlymui akcininkų susirinkime. Bet šis fondų siūlymas atskleidžia potencialių išmokų akcininkas galimybes ateityje.

Rygos biržoje kotiruojama farmacijos bendrovė „Olainfarm“ paskelbė apie pirmo ketvirčio pardavimų augimą lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu. Pagrindinis pardavimų augimas pasiektas Ukrainos ir Baltarusijos rinkose. Pardavimai bendroje sumoje per ketvirtį išaugo 28 procentais. Tai gana ženklus pardavimų augimas. Kai tuo tarpu per visus 2010 metus bendrovės pardavimai išaugo 12 proc. lyginant su 2009 metais. Ši bendrovė yra viena mėgstamiausių tarp investuotojų Rygos biržoje. Praėjusiais metais investuotojai atkreipė dėmesį į gana konservatyviai rinkoje įvertintas „Olainfarm“ akcijas. Per metus akcijos kursas yra išaugo virš 100 procentų, bet pagrindinė problema – išliekantis labai žemas akcijų likvidumas. „Olainfarm“ akcininkams siūloma patvirtinti dividendus, kurie sieks 0,025 lato vienai akcijai.

 

               Finansų makleris                     Aurimas Launikonis