Baltijos rinkų apžvalga (2011.02.17 - 2011.02.25) | 2011-02-28

          Neramumai Libijoje bei investuotojų baimės, kad chaosas nepersimestų į didžiąsias naftą išgaunančias valstybes, kėlė naftos kainą ir mušė visų kitų žaliavų ir akcijų kainas visame pasaulyje. Vilniaus biržos indekso OMX Vilnius vertė nuo praėjusios savaitės vidurio (nuo vasario 17 d iki 25 d.) sumažėjo 2 proc. Bet penktadienį žaliavo praktiškai visos pasaulio biržos. Ar tai buvo vienos dienos teigiama korekcija po kritimo, ar jau įvykusios neigiamos korekcijos pabaiga ir atsiradusi galimybė papildyti portfelius atpigusiomis akcijomis, manau, parodys ateinančios savaitės pasaulio biržose vyraujančios tendencijos.

          Pagaliau rinkoje buvo sureaguota į pokyčius Šiaulių banke. Nors  rinkoje ši pozicija neišsiskyrė dideliu aktyvumu, bet akcijos kaina judėjo priešingai nei indeksas ir fiksavo teigiamą 3 proc. pokytį per pusantros savaitės laikotarpį. Prie kainos teigiamo pokyčio prisidėjo ir tai, kad vėl po ilgo laiko,  pirkėjų pusėje pamatėme banko vadovybės atstovus. Šį kartą banko akcijas pirko naujasis Šiaulių banko administracijos vadovas ir valdybos narys Audrius Šiugžda.

           Šiaulių bankas pirmasis tarp kotiruojamų bankų paskelbė metinius veiklos rezultatus. Per 2010 metus AB Šiaulių bankas neaudituotais duomenimis patyrė 24,1 mln. litų (7,0 mln. eurų), banko grupė - 28,3 mln. litų (8,2 mln. eurų) grynojo nuostolio. 2010 metais Šiaulių bankas uždirbo 15 mln. litų (4,34 mln. eurų) veiklos pelno iki specialiųjų atidėjinių ir pelno mokesčio, t.y. beveik du kartus daugiau negu 2009 metais, kai veiklos rezultatas be specialiųjų atidėjinių, pelno mokesčio ir iš dukterinių įmonių gautų dividendų buvo 7,7 mln. litų (2,23 mln.eurų). Neigiamą veiklos rezultatą iš esmės lėmė išlaidos specialiesiems atidėjiniams. Per praėjusius metus suformuota 43,9 mln. litų specialiųjų atidėjinių, o 2009 m. - 45 mln. litų. Per 2 metus ši suma siekia apie 5,5 proc. nuo paskolų portfelio. Todėl kyla klausimas, ar pakankamai konservatyviai buvo vykdomi specialieji atidėjiniai. Kaip pavyzdį galima pateikti, kaip tai vykdė „Swedbank“ AB. Skandinavų valdomas bankas 2009 metais konservatyviai vertindamas riziką sukaupė 1,8 mlrd. atidėjinių galimiems nuostoliams dengti. Tuo metu „Swedbank“ AB paskolų portfelis siekė 15,2 mlrd. litų. Šio veiksmo pasekoje galime stebėti įdomius skaičius 2010 metų ataskaitose. Po 9 mėn. bankas buvo sukaupęs 345 mln. atidėjinių, o 2010 metus pabaigė turėdamas jau tik 312,7 mln. suformuotų atidėjinių. Lyginant šių dviejų bankų veiklą vertinant rizikas, galima bandyti prognozuoti, kad naujoji Šiaulių banko vadovybė einamu momentu gali formuoti griežtesnę rizikos vertinimo politiką, kas vėliau gali duoti didesnį teigiamą impulsą banko rezultatams. Bet dėl šios priežasties, dar kokį pusmetį gali prireikti palaukti teigiamo ženklo paskutinėje banko pelno nuostolio ataskaitos eilutėje.

          Gerus 2010 m. ketvirto ketvirčio veiklos rezultatus paskelbė APB “Apranga”. „Aprangos“ grupės neaudituoti konsoliduoti pardavimai 2010 m. IV ketvirtį sudarė 86,0 mln. Lt (24,9 mln. eurų), arba 6,1% daugiau, nei atitinkamą 2009 m. laikotarpį. 2010 metų IV ketvirtį „Aprangos“ grupė neaudituotais duomenimis uždirbo 8,4 mln. Lt (2,4 mln. eurų) pelno prieš apmokestinimą, kai per atitinkamą 2009 metų laikotarpį patyrė 6,1 mln. Lt (1,8 mln. eurų) nuostolių prieš apmokestinimą. Bendrovė sumažinusi sąnaudas ir efektyvindama savo veiklą, ketvirtame ketvirtyje sugebėjo pasiekti 8,3 proc. grynąjį pelningumą. Tai geras rezultatas, nes panašaus profilio bendrovėse grynasis pelningumas paprastai siekia apie 6-7 proc. Tokio pelningumo lygio (iki 7 proc.), manau, galima tikėtis iš Aprangos 2011 metais. Sąnaudos šiek tiek turėtų didėti tiek augant darbuotojų užmokesčiui, tiek didėjant patalpų nuomos sąnaudoms. Kitas svarbus veiksnys – bendrovė šiuo metu praktiškai neturi finansinių įsipareigojimų.

          Apranga  paskelbė 2011 metų apyvartos prognozes. Prognozuojama, kad apyvarta augs 10 proc.  Vienintelis veiksnys, kuris neleidžia šiuo metu augti bendrovės akcijų kainai, tai, kad akcijos kaina esamu momentu yra pakankamai įvertinta. Aprangos akcijų kaina per paskutines dienas judėjo panašiai kaip indeksas ir per paskutines 7 prekybos sesijas sumažėjo 3 proc. Vertinant ateities perspektyvas: 2012 metų pradžioje prognozuojamas EV/EBITDA rodiklis galėtų būti tarp 7 ir 8, jeigu akcijos kaina išsilaikytų dabartiniame lygyje (2,00 eurai). Jeigu bendrovei pavyks įgyvendinti numatytas prognozes, tai antroje 2011 metų pusėje Aprangos akcijos vėl gali tapti  investuotojus traukiančiu objektu.

          Pusės metų veiklos rezultatus paskelbė Linas Agro Group(bendrovės finansiniai metai baigiasi birželio mėn. 30d).Maisto produktų ir žaliavų brangimas bendrovei išėjo ne į naudą. Nors apyvartą Linas Agro Groupdėka brangstančių maisto produktų sugebėjo padidinti 44 proc. ir pasiekė 796,135 mln. litų, bet pelnas krito per pusę ir buvo 12,8 mln. litų. O per antrą ketvirtį (2010.10.01 – 2010.12.31) bendrovė patyrė 2 mln. grynojo nuostolio. Iš pateiktos įmonės 6 mėn. veiklos ataskaitos matome, kad nuostolius ataskaitiniu laikotarpiu generavo grūdų ir aliejinių augalų sėklų segmentas, kuris apima prekybą kviečiais, rapsų sėklomis, miežiais ir aliejinių augalų sėklomis. Reikia pastebėti, kad šiame segmente bendrovė trečdalį pajamų gauna iš vieno pirkėjo.

          Reakcijos rinkoje nereikėjo ilgai laukti. Per penktadienio prekybos sesiją, po rezultatų paskelbimo, Linas Agro Group akcijos neteko 3,6 proc. vertės, o apyvarta buvo didžiausia Vilniaus biržoje ir siekė 51 tūkst. eurų. Per paskutines 7 prekybos sesijas bendrovės akcijų kaina nukrito 6 procentus.

          OMX Tallinn indeksas per paskutines 7 prekybos sesijas, labai panašiai kaip ir Vilniaus, koregavosi žemyn 2,39 proc.

          Kiek nuviliančius 2010 m. ketvirto ketvirčio veiklos rezultatus raportavo Merko Ehitus. Per ketvirtą ketvirtį bendrovė patyrė 4,1 mln. eurų nuostolį, kai tuo tarpu 2009 metų ketvirtame ketvirtyje buvo patyrusi tik 0,5 mln. eurų nuostolio. Vis dėlto bendrovė sugebėjo metus baigti pelningai , fiksuodama 1,2 mln. eurų grynąjį pelną. Pelnas tenkantis vienai akcijai (EPS) 0,07 Eur, kai tuo tarpu  Merko Ehitus akcijos rinkos kaina penktadienio sesijos uždarymo metu buvo 9,55 Eur. Po rezultatų paskelbimo akcijos kaina krito 8 proc. Nors akcijos kaina tikrai nėra pigi, jos kainą gali palaikyti tai, kad Merko Ehitus nebaigtų kontraktų portfelio dydis 2010 metų pabaigoje siekė 200 mln. eurų ir šiuo metu jau viršija 2008 metų lygį (190 mln.). O lyginant su  2009 metais, išaugo 140 proc., kai 2009 metų pabaigoje kontraktų portfelis tesiekė 83 mln. eurų. Todėl galima prognozuoti - bendrovės veiklos rezultatų atsigavimą.

          Įdomią naujieną paskelbė Silvano Fashion Group. Jau buvau užsiminęs ankstesnėje bendrovės rezultatų apžvalgoje, kad iš Silvino ir šiais metais galima tikėtis išmokų akcininkams. Ilgai laukti nereikėjo. Bendrovė paskelbė apie planus mažinti įstatinį kapitalą mažinant akcijų skaičių, naikinant bendrovės supirktas akcijas. Akcijų skaičius nuo 39 607 tūkst. vnt. mažinamas iki 39 500 tūkst. vnt. Taip pat planuojama sumažinti akcijos nominalią vertę nuo 0,64 Eur iki 0,50 Eur. O 0,14 Eur bus išmokama akcininkams, tokiu būdu mažinant įstatinį kapitalą. Šiuo veiksmu akcininkmas bus išmokėta 5,5 mln. eurų. Galima prisiminti, kad metų pabaigoje bendrovės balanse buvo apskaityta 21 mln. eurų grynųjų ir jų ekvivalentų.

 

               Finansų makleris                                                Aurimas Launikonis