“Silvano Fashion Group“ 2010 m. veiklos rezultatai | 2011-03-07

       Antradienį, pasibaigus prekybai, “Silvano Fashion Group“ paskelbė 2010 metų veiklos rezultatus. Apyvarta 2010 metais išaugo 26%, iki 93,292 mln. eurų, o grynasis pelnas net 983 procentais ir siekė 15,064 mln. eurų. Pelnas tenkantis vienai akcijai (EPS) sudaro 0,31 Eur. Trečiadienio  prekybos sesijoje Talino biržoje Silvano pozicija užgožė visas kitas likusias. Per prekybos sesiją Silvino sugeneravo šiek tiek daugiau nei 1 mln. eurų apyvartą, kai tuo tarpu visos biržos trečiadienio sesijos apyvarta tesiekė 1,481 mln. eurų. „Silvano Fashion Group“ akcijos kaina pakilo 2,13% , o uždarymo kaina buvo 3,35 Eur.

       Paskelbtus rezultatus būtų galima vertinti neutraliai. Nors metinis augimas nuteikia optimistiškai, bet lyginant ketvirtą su trečiu 2010 metų ketvirčius – pajamos ir pelnas ketvirtame ketvirtyje krito apie 20 proc. Tačiau įmonės vadovybė pažymi, kad dėl sezoniškumo ketvirtas ketvirtis visuomet būna prastesnis nei kiti ketvirčiai. Vadovybė komentuoja, kad artimiausiu metu tokio staigaus augimo kaip 2010 metais jau neišvysime - įmonė pereina į nuosaikaus augimo stadiją. “Silvano Fashion Group“ pagrindinė rinka yra Rusija, kurioje per 2010 metus gavo 57,6 proc. pajamų. Augantis Rusijos vidaus vartojimas, kurį palaiko aukštos žaliavų kainos bei atsigaunanti Rusijos ekonomika, ir sekančiais metais bus vienas iš veiksnių, kuris leis gerėti bendrovės rezultatams. Teigiamą įtaką bendrovės rezultatams taip pat turi nuosekliai brangstanti Rusijos valiuta (rublis). Prognozuojama, kad ir 2011 metasi Rusijos valiuta ir toliau brangs.

       Bendrovė šiuo metu praktiškai neturi jokių finansinių skolų, o kitoje balanso pusėje yra sukaupusi 21,4 mln.eurų piniginių lėšų. Didžioji dalis jų turėtų būti nukreipta savų akcijų supirkimui. Akcininkai yra priėmę sprendimą supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų, o tam yra sudarytas 15 mln. eurų rezervas. Patvirtina maksimali akcijos pirkimo kaina – 4 eurai. Prisimenant, kad pernai bendrovė mokėjo dividendus (0,05 Eur), galima prognozuoti, kad bent panašaus dydžio dividendus akcininkai pasitvirtins ir šiais metais. Pagal dabartinius veiklos rezultatus bendrovės EV/EBITDA rodiklis yra 5,8.

 

Finansų makleris                                        Aurimas Launikonis