Paslaugos


Investicinės paslaugos

AJD CAPITAL, UAB finansų patarėjo įmonės licencija Nr. FP005, suteikia teisę teikti šias investicines paslaugas dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių ir kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių:

  • Teikti investavimo rekomendacijas;
  • Priimti ir perduoti pavedimus.

 

Papildomos paslaugos

Įmonės turima licencija suteikia teisę teikti šias papildomas paslaugas:

  • Konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu;
  • Atlikti investicinius tyrimus, finansines analizes ar kitas bendro pobūdžio rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių;
  • Teikti su finansinių priemonių platinimu susijusias paslaugas.